לפגישת ייעוץ חינם:

אוריון שיווק באינטרנט

הקמת אתר אינטרנט לפינוי דירה

אתר האינטרנט המהווה פורטל מידע על נושא פינוי דירה. 
פינוי דירה כולל פינוי של חפצים ושל שאריות מכל מקום שקשור לעניין  הפינוי. אפילו חדר מדרגות, שביל כניסה, מדרכה קרובה, פתח מקלט או כל מקום אחר דומה. חלק מן העבודה הוא נקיון מלא של הליך הפינוי. החברה מחויבת לפנות את החפצים אל מקום מורשה על פי החלטת הרשות המקומית. לשם כך היא קיבלה מן הרשות המקומית היתר.