שם הלקוח: מיכל פרצלינה

עיצוב ופיתוח אתר אינטרנט למעצבת הפנים מיכל פרצלינה