לפגישת ייעוץ חינם:

אוריון שיווק באינטרנט

מרכז השלטון המקומי בפייסבוק

מרכז השלטון המקומי הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל.  
פעילות המרכז ממומנת מדמי חבר שמשולמים ע"י הרשויות המקומיות, מהכנסות עצמיות מפעילויות הדרכה ופיקוח, ובעיקר מהכנסות משתי החברות הבנות שבשליטת המרכז:
  1. החברה לאוטומציה והחברה למשק וכלכלה 
  2. מפעל הפיס המצוי בבעלות הרשויות המקומיות

במסגרת קמפיין שיווק באינטרנט "להציל את הבית" אוריון הטמיעה פאן פייג' של מרכז השלטון המקומי באתר על הבית.