שם הלקוח: מרכז הקונגרסים הבנילאומי

הקמת אתר אינטרנט חדש למרכז הקונגרסים הבין לאומי – בנייני האומה